Obchodní podmínky


 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Základní pojmy

Prodávající :

Stix interier, Krakovská 1366/25, 110 00 Praha-Nové Město, IČ: 04249267, DIČ: CZ376104445.

Kupující:

Kupující jako spotřebitel – osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy se řídí ustanovením občanského zákoníku. 

Kupující, který není spotřebitel – osoba, která nakupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy se řídí obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující objednávkou stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 Objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, k samotnému uzavření kupní smlouvy však dochází až potvrzením objednávky prodávajícím.

Všechny podané objednávky jsou závazné, objednávku je možné stornovat maximálně do 24 hodin, zasláním emailu na adresu info@stixinterier.cz.

Prodávající upozorňuje kupující, že barva jednotlivých produktů obrázků je pouze informační, skutečný vzhled se může nepatrně lišit (nastavení monitoru, použitím typu prohlížeče), a toto není důvod reklamace nebo důvod odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím složení zálohy, pokud celková hodnota nákupu přesáhne 15 000 Kč nebo je zboží upravováno dle požadavků zákazníka.

V den expedice zboží bude nakupující informován o odeslání zboží emailem nebo telefonicky.

Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně dalších případných poplatků (poštovné, dobírka), které jsou uvedeny v závazné objednávce.

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětném odeslání objednávky.

Cena poštovného se v některých případech může lišit podle váhy či rozměrů zásilky.

Přehled dopravců a cen dopravy:

Bude tabulka - doděláme

 Za zboží během dopravy odpovídá dopravce. Při poškození zásilky tuto zásilku nepřebírejte nebo  s dopravcem sepište zápis o škodě, který je nezbytný při vyřízení reklamace.

Tolerance povolené odchylky rozměru kusových koberců je +-5% z udávané hodnoty. Na koberce spadající do tohoto procenta se reklamace nevztahují.

 Koberce, které jsou upraveny výslovně na přání zákazníka, nelze vrátit zpět (mimo výrobních vad).

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. Toto ustanovení se netýká kupujícího, který není spotřebitelem, tzn. osoby, která zboží nakoupila v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zboží upravené přímo na míru zákazníkovi na základě jeho předchozího požadavku nelze vrátit. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní v nepoškozeném obalu a originálem dokladu o koupi. ( Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato.) V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy. Kupující pak vrátí zboží prodávajícímu na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze nejpozději 14 dnů po obdržení vráceného zboží.

 Nepřevzetí balíku není odstoupením od kupní smlouvy, v takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo na náhradu vynaložených nákladů na dopravu.

Platební podmínky

Bankovním převodem – zboží bude odesláno po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet, jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

Online platba kartou - zboží bude odesláno po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet, jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

Na dobírku (hotově při převzetí zboží) – zboží zaplatíte při jeho dodání.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující dává souhlas prodávajícímu ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a další vzájemnou komunikaci. Tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám, dle zákona číslo 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a informací , ve znění pozdějších předpisů. Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách www.stixinterier.cz. Odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami a to včetně ujednání o cenách.

 

 

Reklamační řád

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Tato doba se může prodloužit o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Aby mohlo být zboží převzato k reklamačnímu řízení, musí být důkladně zabaleno a odesláno zpět, včetně nákupního dokladu a podrobného popisu vady. Bez tohoto není možné identifikovat původ ani vadu zboží.

Pokud bylo zboží už v minulosti reklamováno, doloží kupující také doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na poškození, které vznikají běžným používáním, nesprávným využitím výrobku nebo vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (oheň, voda).

Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, má při uplatnění zákonné záruky tato práva:

-          pokud jde o vadu odstranitelnou má právo na bezplatné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží (není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné), právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

-          Pokud jde o vadu neodstranitelnou má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupující, který není spotřebitelem, má tyto práva:

-          jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude odstraněna.

-          Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat buď výměnu zboží nebo vystavení dobropisu.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za níž byla sleva poskytnuta.

Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

 

Řešení sporu mimosoudní cestou

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.